Smer magnetizacije

Skupna smer magnetizacije

Magnet bo prikazal ali sprostil del svoje ohranjene energije, ko bo povlekel proti nečemu ali se nanj pritrdil, nato pa bo ohranil ali shranil energijo, ki jo uporabnik izvaja, ko ga odvleče.Vsak magnet ima stran, usmerjeno proti severu, in stran, usmerjeno proti jugu, na nasprotnih koncih.Severna stran enega magneta bo vedno pritegnjena proti južni strani drugega magneta.

Skupna smer magnetizacije je prikazana na spodnji sliki:

1> Magnet v obliki diska, cilindra in obroča je mogoče magnetizirati aksialno ali diametralno.

2> Pravokotne magnete je mogoče magnetizirati z debelino, dolžino ali širino.

3> Magnete v obliki loka je mogoče magnetizirati diametralno, po širini ali debelini.

Posebna smer magnetizacije se lahko prilagodi po potrebi.

mag